Volgen ontwikkelingen

Binnen onze school worden de leerlingen op verschillende manieren in hun ontwikkeling gevolgd. 
Om te kijken of de leerstof daadwerkelijk beheerst wordt toetsen we de kinderen regelmatig. Dit gebeurt zowel door methode toetsen als onafhankelijke toetsinstrumenten te gebruiken, zoals bijvoorbeeld de Cito Midden en - eindejaars toetsen en de Centrale Eindtoets voor groep 8. Ook observeren de leerkrachten de kinderen tijdens het werken en volgen we de kinderen op sociaal-emotioneel gebied. 
De leerkracht die dagelijks met de kinderen in de stamgroep werkt kan een duidelijk beeld geven van ieders ontwikkeling en wordt, indien nodig, begeleid door twee ervaren interne begeleiders. 

Onze pijlers
Betekenisvol
Lees meer >
Breinvriendelijk
Lees meer >
Ieder kind is uniek
Lees meer >
Volgen ontwikkelingen
Lees meer >