Algemeen

Op basisschool De Spelelier in Boxtel-Oost werken de kinderen in heterogene groepen waarin twee jaargroepen zijn gecombineerd.
De Spelelier heeft vier groepen 1-2, tweegroepen 3, drie groepen 4-5, twee groep 6-7 en een groep 8.


Het onderwijs op de Spelelier richt zich op de volgende pijlers:

1. Betekenisvol onderwijs. Op onze school worden de kinderen uitgedaagd om vooral te leren door zelf te doen. hierbij sluit het onderwijs aan bij de plannen, ideeën en ervaringen van de kinderen. 

2. Breinvriendelijk leren. De Spelelier zet in op een brede ontwikkeling. Door thematisch te werken leren kinderen veel over een onderwerp vanuit verschillende vakken. Ook leren ze een onderwerp vanuit verschillende kanten te benaderen. Op deze manier raakt kennis verankert in het brein. 

3. Ieder kind is anders, uniek.  We stemmen de leerstof af op de mogelijkheden van elk kind. Daarnaast richten we ons op het vergroten van autonomie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Leren betekent vergaren van kennis door zelfstandig te werken, onderzoeken, creatief zijn en samenwerken.

4. We volgen de ontwikkelingen van onze leerlingen en maken leerplannen. Niet alleen leerkrachten bepalen de vorm van onderwijs, ouders én kinderen zelf worden hierbij betrokken.

De Spelelier richt zich op een brede ontwikkeling van de kinderen met een duidelijke focus op de toekomst én met ruimte voor verscheidenheid en wederzijds respect. ons motto is dan ook: 

'De Spelelier, een geweldige basis voor de toekomst’.

 Onze pijlers
Betekenisvol
Lees meer >
Breinvriendelijk
Lees meer >
Ieder kind is uniek
Lees meer >
Volgen ontwikkelingen
Lees meer >