Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert in samenwerking met de teamleden en aan de hand van een jaarrooster allerlei activiteiten en feestelijkheden voor de school. Bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest of carnaval. De commissie bestaat uit alle klassenouders, die tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar worden gekozen, en twee teamleden. Gemiddeld komt de commissie zo'n 5 keer per jaar in zijn geheel bij elkaar en is daarnaast ook in kleine groepjes actief, afhankelijk van de uit te werken plannen.

U kunt zich kandidaat stellen om klassenouder te worden; het is waarschijnlijk de leukste manier om zowel met de andere ouders als met de teamleden actief te zijn op school. Per klas vragen we twee ouders (één per groep) om voor één jaar deze rol te vervullen.

Onze pijlers
Betekenisvol
Lees meer >
Breinvriendelijk
Lees meer >
Ieder kind is uniek
Lees meer >
Volgen ontwikkelingen
Lees meer >