Informatie en participatie

Informatie

We houden ouders en verzorgers graag op de hoogte van alles wat er in en rond onze school gebeurt. Wekelijks verschijnt er een informatiebulletin met allerlei aankondigen en nieuws. Ook de kinderen kunnen een bijdrage leveren in de vorm van verslagen, teksten en tekeningen.
In het begin van het schooljaar zijn er klassenavonden. Ouders worden dan geïnformeerd over de gang van zaken in de groep en de verschillende activiteiten.


Participatie

We vinden het belangrijk dat ouders en verzorgers actief deelnemen aan het schoolleven. Zo krijgen zij meer inzicht in de manier waarop we met de kinderen werken en dragen ze bij aan het optimaal functioneren van onze school. Belangstellende kunnen zich bijvoorbeeld aanmelden voor de medezeggenschapsraad of activiteitencommissie. Misschien vindt u het wel leuk om actief te worden als groepsouders, lees- of spelletjesouder of luizenmoeder/vader. Vrijwilligers voor het begeleiden van de Natuurdag, schoolreisjes of kamp zijn natuurlijk ook welkom!

Onze pijlers
Betekenisvol
Lees meer >
Breinvriendelijk
Lees meer >
Ieder kind is uniek
Lees meer >
Volgen ontwikkelingen
Lees meer >