Veilige school

 

Wij willen voor iedereen een veilige school zijn. In de lessen wordt hier aandacht aan besteed en samen met de leerlingen zijn gedragsregels opgesteld waar we ons allemaal aan willen houden. De belangrijkste is:

Behandel een ander, zoals je zelf behandeld wilt worden.

Denk daarbij aan het volgende:

  • noem elkaar bij de voornaam en gebruik geen scheldwoorden.
  • uitlachen, dingen afpakken, anderen buitensluiten doen wij niet.
  • als je merkt of ziet dat problemen te groot zijn om zelf op te lossen, vraag dan je meester of juf om hulp, dat is geen klikken

Onze pijlers
Betekenisvol
Lees meer >
Breinvriendelijk
Lees meer >
Ieder kind is uniek
Lees meer >
Volgen ontwikkelingen
Lees meer >